Temperatursumma (>5°C) – Västankvarn, Ingå

01.01.2023 - 26.09.2023