Nylands Svenska Lantbrukssällskap – Väder

Välkommen till tjänsten där du kan följa med vädret på våra lokala väderstationer! Väderstationerna finns i Västankvarn, Ingå och i Stor-Sarvlaks, Lovisa. Via tjänsten kan du följa med temperatur, relativ luftfuktighet, värmesumman, nederbörd, vindstyrka, vindriktning, lufttryck mm. Uppgifterna finns för den aktuella tidpunkten och olika tidsintervall bakåt. Väderdata uppdateras fyra gånger i timmen.

Väderstationer

Markmätningar

Tjälmätningar