Stor-Sarvlaks, Växttäcke – Tjälmätningar

2021-2022