Stor-Sarvlaks, Växttäcke – Tjälmätningar

2023-2024