Stor-Sarvlaks, Växttäcke – Tjälmätningar

2022-2023