Temperatursumma (>5°C) – Västankvarn, Ingå

01.01.2021 - 25.09.2021