Temperatursumma (>5°C) – Västankvarn, Ingå

01.01.2022 - 26.06.2022