Temperatursumma (>5°C) – Västankvarn, Ingå

01.01.2023 - 27.03.2023