Temperatursumma (>5°C) – Västankvarn, Ingå

01.01.2024 - 18.07.2024