Relativ fuktighet – Västankvarn, Ingå

Förra veckan(20.06.2022 - 27.06.2022)