Temperatur (medel) – Stor-Sarvlaks, Lovisa

(01.06.2022 - 27.06.2022)