Lämpötilasumma (>5°C) – Suur-Sarvilahti, Loviisa

01.01.2024 - 15.06.2024