Lämpötilasumma (>5°C) – Suur-Sarvilahti, Loviisa

01.01.2023 - 27.03.2023