Lämpötilasumma (>5°C) – Suur-Sarvilahti, Loviisa

01.01.2023 - 08.12.2023