Lämpötilasumma (>5°C) – Suur-Sarvilahti, Loviisa

01.01.2022 - 30.09.2022