Lämpötilasumma (>5°C) – Suur-Sarvilahti, Loviisa

01.01.2021 - 27.11.2021