Lämpötilasumma (>5°C) – Suur-Sarvilahti, Loviisa

01.01.2022 - 21.05.2022