Temperatur (medel) – Stor-Sarvlaks, Lovisa

(01.08.2022 - 13.08.2022)