Temperatur (medel) – Stor-Sarvlaks, Lovisa

(01.01.2022 - 24.01.2022)